Customització de backend d'autenticació amb Django

Published on diciembre 30th, 2015

Per defecte Django empra el backend d'autenticació "ModelBackend"

AUTHENTICATION\_BACKENDS = ( 
  'django.contrib.auth.backends.ModelBackend', 
)

Aquest "backend" intenta autenticara partir del nom d'usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es pot donar el cas que vulguem autenticar a partir de l'email de l'usuari.

Per aquest cas ho podem fer estenent la classe "ModelBackend" i reimplementant el mètode autenticate:

class MyCustomEmailAuthBackend(ModelBackend): 
  """ 
  Allow users to log in with their email address 
  """

  def authenticate(self, email=None, password=None, \*\*kwargs):
    if email is None or password is None: 
      return None
    try: 
      user = User.objects.get(email=email) 
      if user.check_password(password): 
        return user 
    except User.DoesNotExist: 
      return

Un cop que tenim el backend implementat l'hem d'afegir als "settings" per tal que Django ho tingui en compte:

AUTHENTICATION\_BACKENDS = ( 
  'authentication.MyCustomEmailAuthBackend', 
  'django.contrib.auth.backends.ModelBackend', 
)

Aleshores si el nostre formulari posteja l'email i la contrasenya ja ens podrem autenticar.