Detecció idioma per subdomini en Django

Published on diciembre 30th, 2015

Django ens proporciona eines per detectar i fixar l'idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s'encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l'inici del path de la url el codi d'idioma. Amb el middleware que explicarem no cal fer servir l'i18n_patterns ja que serà el pròpi "middleware" que detectarà i fixarà l'idioma de l'aplicació.

Primer de tot crearem l'arxiu que contindrà el "middleware":

# -*- encoding: utf-8 -*-

from django.utils import translation 
from django.conf import settings

class SubdomainLanguageMiddleware(object): 
  """ 
  Set the language for the site based on the subdomain the request 
  is being served on. For example, serving on 'fr.domain.com' would 
  make the language French (fr). 
  """ 
  language_codes = [it[0] for it in settings.LANGUAGES]

  def process_request(self, request): 
    try: 
      lang = request.get_host().split('.')[0] 
    except IndexError: 
      lang = self.language_codes[0] 
    if lang == 'www': 
      lang = self.language_codes[0] 
    if lang and lang in self.language_codes: 
      translation.activate(lang) 
      request.LANGUAGE_CODE = lang

Fixem-nos en el cas que no s'ens indica cap codi d'idioma i ens ve "www", que fixem el primer idioma per defecte definit als "settings.py".

Llavors, als "settings.py" hem de tenir configurats els idiomes amb els quals volem fer feina:

LANGUAGES = ( 
  ('ca', 'Català'), 
  ('es', 'Español'), 
  ('de', 'Deutsch'), 
  ('en', 'English'), 
)

i, com a darrer pas, li hem d'indicar als "settings.py" que ens agafi el "middleware" que acabem de crear:

MIDDLEWARE_CLASSES = ( 
  ..., 
  'myproject.language_middleware.SubdomainLanguageMiddleware', 
)

Llavors ja podrem accedir a la web fixant l'idioma en el subdomini:

http://www.lamevaweb.com 
http://es.lamevaweb.com 
http://de.lamevaweb.com 
http://en.lamevaweb.com