ManyToManyFields with a Through Model

Published on mayo 10th, 2019

Many times I found myself, many collegues and some other people struggling when working with ManyToManyFields and trying to serialize the relation with a through Model. I think the official documentation of the amazing django-rest-framework does... (Continue Reading)

Encadenar select's Html amb Django de manera fàcil i poc intrussiva

Published on junio 3rd, 2018

Fa un temps que he descobert un "plugin" jQuery que va força be per encadenar select's Html amb Django, és a dir, que les opcións d'un select s'actualitzin en funció del valor seleccionat a un primer select. El "plugin" en qüestió és diu Chained... (Continue Reading)

Lookup fields customitzats en Django

Published on junio 3rd, 2018

Django, de manera genèrica, ens proveeix una API del seu ORM a través de la qual ens permet executar els "querysets" que necessitem de manera més o menys optima. Malgrat això, es pot donar el cas que necessitem realitzar algun tipus de consulta... (Continue Reading)

Afegir concurrència a comandes de Django

Published on junio 2nd, 2018

En algunes ocasions he hagut d'implementar alguna comanda de Django per tal de realitzar alguna tasca de manteniment. El procés sól esser, en moltes ocasions, el mateix. Processar secuencialment un número d'objectes. El problema és que quan... (Continue Reading)

Frasses

Published on enero 5th, 2016

"Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program". - Linus Torvalds (Continue Reading)
Page 1 / 2 [ Older Posts →