Detecció idioma per subdomini en Django

Published on diciembre 30th, 2015

Django ens proporciona eines per detectar i fixar l'idioma de la nostra aplicació. Normalment es fa servir i18n_patterns a través del qual s'encapsulen les urls amb el mateix per tal que ens fixi a l'inici del path de la url el codi d'idioma. Amb... (Continue Reading)

Customització de backend d'autenticació amb Django

Published on diciembre 30th, 2015

Per defecte Django empra el backend d'autenticació "ModelBackend" AUTHENTICATION\_BACKENDS = ( 'django.contrib.auth.backends.ModelBackend', ) Aquest "backend" intenta autenticara partir del nom d'usuari i la contrasenya que reb. Nogensmenys es... (Continue Reading)

Formateig per defecte de les dates amb Django

Published on septiembre 13th, 2015

Al principi de començar amb Django me vaig trobar amb el problema del format de les dates. Per a la part de frontend no és massa problemàtic ja que podem fixar noltros el format de cada data en particular. Per exemple: {% trans 'Fecha salida' %}:... (Continue Reading)

About development

Published on septiembre 13th, 2015

"Top notch development teams don't torture their programmers. Even minor frustrations caused by using underpowered tools add up, making programmers grumpy and unhappy. And a grumpy programmer is an unproductive programmer." - Joel Spolsky, from... (Continue Reading)

Django extra views

Published on septiembre 12th, 2015

"Django extra views" ens proporciona una manera fàcil, a través de les seves vistes "vitaminades", d'implementar els "formsets" per tal d'editar les relacions 1-n amb Django. Tambe tenir django-formset-js que ens "dinamitza" a través de... (Continue Reading)
← Newest Posts ] Page 2 / 2